VORES PLANET

VORES PLANET I DAG OG I MORGEN

Med vores øjne rettet mod fremtiden stræber vi efter at minimere vores miljøpåvirkning.

Vi handler kun med leverandører, som vi mener er tilstrækkeligt aktive i at forbedre miljøpåvirkningen. Vi opfordrer alle vores leverandører til at undersøge og lægge strategier omkring områderne:
Affaldshåndtering, energiforbrug, vandforbrug samt håndtering af emissioner.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV RESURSER OCH HANTERING AV UTSLÄPP

Genom vattenåtervinning sparar vi cirka 5 liter vatten för varje boot som tillverkas. Det motsvarar 1 miljon liter vatten per år.

Vissa av våra leverantörer vidtar åtgärder för att spara energi med hjälp av LED-belysning, solenergiinstallationer och andra energieffektiva metoder. Vi uppmuntrar våra leverantörer att minimera utsläppen. En viktig samarbetspartner har infört aktiv filtrering av kolväten och andra potentiella föroreningar.

Minimering och korrekt hantering av kemikalier

Vi följer till 100% REACH-stadgan (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), en EU-lag som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan orsakas av kemikalier.

Vi säkerställer att vi följer all relevant marknadslagstiftning, inklusive California Proposition 65 och United States Consumer LAG.

Vårt resultat verifieras av SATRA:s laboratorietester för kemisk efterlevnad, SATRA är den främsta europeiska testmyndigheten inom detta område. Säker förvaring och användning av kemikalier är ett krav.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV RESURSER OCH HANTERING AV UTSLÄPP

Genom vattenåtervinning sparar vi cirka 5 liter vatten för varje boot som tillverkas. Det motsvarar 1 miljon liter vatten per år.

Vissa av våra leverantörer vidtar åtgärder för att spara energi med hjälp av LED-belysning, solenergiinstallationer och andra energieffektiva metoder. Vi uppmuntrar våra leverantörer att minimera utsläppen. En viktig samarbetspartner har infört aktiv filtrering av kolväten och andra potentiella föroreningar.

Minimering och korrekt hantering av kemikalier

Vi följer till 100% REACH-stadgan (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), en EU-lag som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan orsakas av kemikalier.

Vi säkerställer att vi följer all relevant marknadslagstiftning, inklusive California Proposition 65 och United States Consumer LAG.

Vårt resultat verifieras av SATRA:s laboratorietester för kemisk efterlevnad, SATRA är den främsta europeiska testmyndigheten inom detta område. Säker förvaring och användning av kemikalier är ett krav.

Uppföljing av miljöpåverkan

Sedan vi införde Every Step Better har ingen av våra större tillverkningspartners registrerat en betydande överträdelse inom något av de granskningsbara miljöområdena. Vi fortsätter att stödja våra andra partners att bli ISO 14001-certifierade - vilket stärker deras förmåga att hantera och följa ett miljöledningssystem.

Främja återvinning

Våra leverantörer av skor övervakar och avlägsnar avfall på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala lagar. Varje leverantör uppmuntras att kontinuerligt förbättra avfallsminimeringen och att främja återvinning. Alla våra skokartonger är tillverkade av 100% återvunnet material och är 100% återvinningsbara.

Uppföljing av miljöpåverkan

Sedan vi införde Every Step Better har ingen av våra större tillverkningspartners registrerat en betydande överträdelse inom något av de granskningsbara miljöområdena. Vi fortsätter att stödja våra andra partners att bli ISO 14001-certifierade - vilket stärker deras förmåga att hantera och följa ett miljöledningssystem.

Främja återvinning

Våra leverantörer av skor övervakar och avlägsnar avfall på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala lagar. Varje leverantör uppmuntras att kontinuerligt förbättra avfallsminimeringen och att främja återvinning. Alla våra skokartonger är tillverkade av 100% återvunnet material och är 100% återvinningsbara.