VORES FOLK

HVER PERSON TÆLLER

En virksomhed er kun så god, som den behandler sine mennesker.

I 150 år har Blundstone været stolt af positiv beskæftigelsespraksis. I den tid har vi aldrig oplevet strejker.

I løbet af de sidste ti år har vi udvidet vores produktionsvirksomhed fra vores hjem i Hobart Tasmanien. Vores forsyning, ledelse og produktion er vokset til nu at omfatte nøglepartnere i Vietnam, Mexico, Indien, Kina og Thailand.

Når vi arbejder over hele kloden, søger vi partnere, der har den samme
etik, når det kommer til ansættelse. Vi opsøger lederskab i bæredygtighed, bedre arbejdsforhold og at levere ovenstående minimumsstandarder.

Mød de mennesker, der er kernen i vores forsyningsstyring og
fremstilling.

Riktlinker för etiska företagsprocesser

Vi ägnar mer än 6 000 timmar per år åt bedömning och övervakning av leverantörskedjan på våra leverantörs- och tillverkningsplatser runt om i världen för att säkerställa att bästa praxis för arbetsvillkor uppnås. Vi har nolltolerans mot korruption, mutor, utpressning och förskingring.

Frivillig anställning

Alla tillverkare får endast använda frivillig arbetskraft, ingen form av tvångsarbete, kontraktsanställning eller skuldslaveri tolereras.

Oberoende granskning

Genom att samarbeta med British Standards Institution (BSI) utför denna oberoende tredje part regelbundna granskningar för att ge oss en djupare förståelse för hur vi och våra partners utvecklas mot våra gemensamma mål.

Att få en rättvis och human anställning

Vi förespråkar att alla direkt- och kontraktsanställda ska ha rätt till föreningsfrihet och att förhandla utan rädsla för trakasserier eller diskriminering. Anställda måste ha möjlighet att vända sig till ledningen i angelägna frågor på egen hand eller genom representation.

Ingen diskriminering

Vi kommer inte att tolerera diskriminering. Detta inkluderar fördomar baserade på kön, ras, religion, ålder, förmåga, sexuell läggning, socialt eller etniskt ursprung.

Alla våra produktionsfabriker för våra produkter erbjuder betald mammaledighet för sina anställda, och vi kräver rättvis behandling av gravida arbetstagare och nyblivna mödrar.

Att få en rättvis och human anställning

Vi förespråkar att alla direkt- och kontraktsanställda ska ha rätt till föreningsfrihet och att förhandla utan rädsla för trakasserier eller diskriminering. Anställda måste ha möjlighet att vända sig till ledningen i angelägna frågor på egen hand eller genom representation.

Ingen diskriminering

Vi kommer inte att tolerera diskriminering. Detta inkluderar fördomar baserade på kön, ras, religion, ålder, förmåga, sexuell läggning, socialt eller etniskt ursprung.

Alla våra produktionsfabriker för våra produkter erbjuder betald mammaledighet för sina anställda, och vi kräver rättvis behandling av gravida arbetstagare och nyblivna mödrar.

Inget barnarbete

Vi har omfattande skyddsåtgärder på plats för att förhindra att minderåriga arbetare utnyttjas.

Rättvis arbetstid

Genom granskning av tidrapporter, revisioner på plats och personliga intervjuer med de anställda följer vi lokala arbetslagar och bestämmelser.

Inget barnarbete

Vi har omfattande skyddsåtgärder på plats för att förhindra att minderåriga arbetare utnyttjas.

Rättvis arbetstid

Genom granskning av tidrapporter, revisioner på plats och personliga intervjuer med de anställda följer vi lokala arbetslagar och bestämmelser.

Inga trakasserier eller övergrepp

Varje individ är viktig och måste respekteras på arbetsplatsen.

Sedan vi införde ett revisionssystem för tre år sedan har det inte förekommit några kända eller dokumenterade arbetsstrejker på leverantörsfabriker.

Löner til anställda

Alla anställda får betalt på eller över minimilönen i det land där de arbetar.

Säkra och bekväma arbetsförhållanden

Alla anställda har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. Arbetstagarnas välbefinnande inom alla arbetsområden är avgörande. Från ventilation och första hjälpen till nödutgångar och sanering, alla anställda måste ha tillgång till dessa faciliteter utan begränsningar.

Korrekta register

Leverantörerna måste föra korrekta, transparenta tidrapporter och följa riktlinjer för mänskliga resurser.

Om modernt slaveri

Blundstone har standardiserat sitt arbete när det gäller modernt slaveri i enlighet med den australiensiska regeringens Modern Slavery Act 2018 (Cth). Som företag är vi medvetna om att det finns risker för modernt slaverioch människohandel i hela värdekedjan. Vi har ett nära samarbete med våra partners i hela värdekedjan föratt hantera och minska dessa risker.

Vårt uttalande om modernt slaveri beskriver vårt åtagande och de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa efterlevnad av den australiska lagen om modernt slaveri.

Korrekta register

Leverantörerna måste föra korrekta, transparenta tidrapporter och följa riktlinjer för mänskliga resurser.

Om modernt slaveri

Blundstone har standardiserat sitt arbete när det gäller modernt slaveri i enlighet med den australiensiska regeringens Modern Slavery Act 2018 (Cth). Som företag är vi medvetna om att det finns risker för modernt slaverioch människohandel i hela värdekedjan. Vi har ett nära samarbete med våra partners i hela värdekedjan föratt hantera och minska dessa risker.

Vårt uttalande om modernt slaveri beskriver vårt åtagande och de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa efterlevnad av den australiska lagen om modernt slaveri.