Våra värderingar

Byggt på värderingar som har stått sig genom tiderna.

Blundstone Group arbetar enligt en uppsättning värderingar som säkerställer att juridiska, etiska och ansvarsfulla policyer, metoder och processer alltid antas och omsätts i praktiken i hela företaget.

VÅRA UTTALADE VÄRDERINGAR ÄR:

 • FAMILJ - Våra medarbetare är drivkraften i vår verksamhet. Vi bryr oss om, respekterar och värdesätter den mångfald som finns inom vår familj.
 • KUND - Vårt uppdrag är att lyssna på, förstå och uppfylla våra konsumenters och våra kunders behov, önskemål och förväntningar.
 • GEMENSKAP – Vi är stolta över att vara en aktiv, positiv och bidragande aktör i samhället, lokalt och runt om i världen, idag och för framtida generationer.
 • DESIGN - Vi är fast beslutna att utforma innovativa, kvalitative och ärliga produkter, tjänster och upplevelser som är lämpliga för sitt syfte.
 • INTEGRITET - Vi strävar alltid efter att göra det rätta: att förhälla oss till etiska riktlinjer, att agera med integritet; och att minimera vår påverkan på miljön.

Blundstone-koncernen stöder och följer till fullo branschens uppförandekod för att förhindra utnyttjande av hemma-arbetskraft. Koncernen säkerställer också att varken vi eller våra leverantörer utnyttjar vuxna eller barn.

Byggt på värderingar som har stått sig genom tiderna.

Blundstone Group arbetar enligt en uppsättning värderingar som säkerställer att juridiska, etiska och ansvarsfulla policyer, metoder och processer alltid antas och omsätts i praktiken i hela företaget.

VÅRA UTTALADE VÄRDERINGAR ÄR:

 • FAMILJ - Våra medarbetare är drivkraften i vår verksamhet. Vi bryr oss om, respekterar och värdesätter den mångfald som finns inom vår familj.
 • KUND - Vårt uppdrag är att lyssna på, förstå och uppfylla våra konsumenters och våra kunders behov, önskemål och förväntningar.
 • GEMENSKAP – Vi är stolta över att vara en aktiv, positiv och bidragande aktör i samhället, lokalt och runt om i världen, idag och för framtida generationer.
 • DESIGN - Vi är fast beslutna att utforma innovativa, kvalitative och ärliga produkter, tjänster och upplevelser som är lämpliga för sitt syfte.
 • INTEGRITET - Vi strävar alltid efter att göra det rätta: att förhälla oss till etiska riktlinjer, att agera med integritet; och att minimera vår påverkan på miljön.

Blundstone-koncernen stöder och följer till fullo branschens uppförandekod för att förhindra utnyttjande av hemma-arbetskraft. Koncernen säkerställer också att varken vi eller våra leverantörer utnyttjar vuxna eller barn.

MILJÖSTANDARDER

Blundstones historia är nära kopplad till den sociala och industriella utvecklingen i vår ö-stat Tasmanien från kolonialtiden. Vi är medvetna om vårt arv och vårt ansvar gentemot vår miljö och samhälle.

Tasmanien är internationellt känt för den höga kvaliteten på sin naturliga miljö, inklusive ett av de sista återstående tempererade vildmarksområdena av betydande storlek, såväl som globala riktmärken för luft- och vattenkvalitetsstandarder. Dessa tillgångar är av inneboende värde för oss och stödjer vår framtida livskvalitet.

Vårt företag är engagerat i en hållbar utvecklingspolicy som formar vår Tasmanska jordbruks-, industri- och kommersiella profil. Blundstone bedriver utvecklingspolitik som utvärderas utifrån miljöhänsyn. Vi maximerar vår användning av återvunnet och återvinningsbart material i vår tillverkning och förpackning. Vi minimerar användningen av råvaror, kemikalier och fossila bränslen. Vi följer alla federala, statliga och lokala föreskrifter och uppmuntrar våra leverantörer att göra detsamma.

ETISK ANSTÄLLNING

Blundstone Australia Pty. Ltd har åtagit sig att säkerställa att de människor som tillverkar våra produkter är anställda på ett etiskt sätt och är fria från exploatering. På lokal nivå innebär detta att anställningsformerna hos våra partners uppfyller eller överträffar de miniminormer som föreskrivs av regeringen i det land där verksamheten bedrivs.

Blundstone har värdefulla partners runt om i världen. De partners som vi har direkta relationer med klassificerar vi som tier-one footwear partners eller tier-one partners. För
partners som levererar till våra tier-one-partners, och där vi inte har en direkt relation, klassificerar vi som nivå två. Blundstone arbetar proaktivt för att försäkra sig om att standarden upprätthålls.

Detta uppnås genom en rad olika metoder

 • Tredjepartsrevision på plats av en partner på nivå ett eller två om de bedöms utgöra en ökad risk för att eventuellt inte uppfylla våra anställningsformer.
 • Blundstone stödjer de anställdas rätt att fritt bilda kollektiv om de så önskar, och att
  kollektivet ska kunna företräda de anställda i förhandlingar om anställningsvillkor.
 • Blundstone har tillgång till revisionsrapporter från oberoende tredje part som dokumenterar partnerns efterlevnad och kontinuerliga förbättringar när det gäller resultaten för deras anställda.
 • Blundstone har kvalitetsinspektörer på plats på alla partneranläggningar för skodon som säkerställer att det arbete som utförs för vår räkning genomförs i linje med vårt ESB-program.
 • Med alla partners har Blundstone förståelsen att människor i samtliga fall är anställda på en marknad som värdesätter deras kompetens, respekterar de anställdas val av anställning och aldrig med våld eller avsikt hindrar dem från att söka andra möjligheter.