BLUNDSTONE KVALITETSLÖFTE

Vårt engagemang för kvalitet

Blundstone är engagerat i att:

 • Planera och leda verksamheten med fokus på att leverera värde för våra kunder och användare.
 • Producera och leverera kvalitetsprodukter, tjänster och upplevelser.
 • Vara en föredömlig arbetsgivare, leverantör och samarbetspartner.
 • Främja och utveckla personal samt säkerställa att organisationspraxis är av högsta standard.

Hur gör vi detta? Blundstone kommer att uppnå dessa kvalitetsmål genom att:

 • Etablera, övervaka och rapportera i enlighet med ett effektivt och strängt kvalitetshanteringssystem som är anpassat till våra företagsvärderingar.
 • Visa engagemang för principer som stränghet, konsekvens, säkerhet, innovation och samarbete som ett designinriktat företag.
 • Söka identifiera och minska risker genom att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra processer, material, produkter och tjänster över hela företaget.
 • Investera i utvecklingen av våra medarbetare runt om i världen genom att driva en värdegrund som omfattar rättsliga, etiska och ansvarsfulla resultat inom alla verksamhetsområden.
 • Proaktivt engagera sig i och bidra till branschens certifieringsmekanismer.
 • Vårt företag är engagerat i att kontinuerligt övervaka och dokumentera kvalitetsförbättring genom att implementera, övervaka och följa kraven i ISO 9001 Quality Management System, som täcker alla företagsaktiviteter och gäller för alla medarbetare.

Vårt engagemang för kvalitet

Blundstone är engagerat i att:

 • Planera och leda verksamheten med fokus på att leverera värde för våra kunder och användare.
 • Producera och leverera kvalitetsprodukter, tjänster och upplevelser.
 • Vara en föredömlig arbetsgivare, leverantör och samarbetspartner.
 • Främja och utveckla personal samt säkerställa att organisationspraxis är av högsta standard.

Hur gör vi detta? Blundstone kommer att uppnå dessa kvalitetsmål genom att:

 • Etablera, övervaka och rapportera i enlighet med ett effektivt och strängt kvalitetshanteringssystem som är anpassat till våra företagsvärderingar.
 • Visa engagemang för principer som stränghet, konsekvens, säkerhet, innovation och samarbete som ett designinriktat företag.
 • Söka identifiera och minska risker genom att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra processer, material, produkter och tjänster över hela företaget.
 • Investera i utvecklingen av våra medarbetare runt om i världen genom att driva en värdegrund som omfattar rättsliga, etiska och ansvarsfulla resultat inom alla verksamhetsområden.
 • Proaktivt engagera sig i och bidra till branschens certifieringsmekanismer.
 • Vårt företag är engagerat i att kontinuerligt övervaka och dokumentera kvalitetsförbättring genom att implementera, övervaka och följa kraven i ISO 9001 Quality Management System, som täcker alla företagsaktiviteter och gäller för alla medarbetare.